Kategorier

Bekæmpelse af social dumping og sikring af et anstændigt
arbejdsliv for alle

lørdag 05. oktober 2024 - søndag 06. oktober 2024 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V
– FN’s dag for anstændigt arbejdsliv

BAGGRUND:
I 100 år har vi kæmpet for et anstændigt arbejdsliv for alle, hvilket mange nyder godt af i dagens Danmark. I de senere år er vi blevet vidne til, at en gruppe arbejdstagere fra de nye EU-lande ikke har et anstændigt arbejdsliv. De bliver misbrugt, udnyttet og underbetalt. Det er derfor vigtigt, at vi sikrer de rettigheder, som vi har kæmpet for de seneste 100 år. Disse rettigheder skal også beskytte vores kollegaer fra de nye EU-lande. I Danmark skal ingen arbejdstagere hverken dnyttes, undertrykkes eller underbetales.

UDBYTTE:
På denne konference vil vi sætte fokus på og få mere viden om:

  • Udnyttelse af østeuropæisk arbejdskraft og hvilke særlige problematikker, der er og kan være forbundet med social- og løndumping
  • Den danske Model og udfordringerne for vandrende arbejdstagere fra EU og arbejdstagere via greencardordningen m.v.
  • Arbejdskraftens frie bevægelighed og international rekruttering
  • Den danske Model og dens udfordringer
  • Social dumping
  • Vigtigheden af organisering

MÅLGRUPPE:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i fagforeninger.

TID OG STED:
Lørdag dem 5. oktober kl. 12.00 – søndag den 6. oktober kl. 13.00

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 03
(uden overnatning).

Tilmelding på FIU-nr.: 5247 24 00 04
(med overnatning).

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

TOVHOLDER:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan mailes til: anthony.sylvester@3f.dk