Kategorier

Bekæmpelse af social dumping og sikring af et anstændigt arbejdsliv for alle

lørdag 08. oktober 2022 - søndag 09. oktober 2022 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
– FN-dag for anstændigt arbejdsliv

Baggrund:
I 100 år har vi i Danmark kæmpet for et anstændigt arbejdsliv for alle, hvilket mange i dagens Danmark nyder godt af.
I de senere år er vi blevet vidner til, at en gruppe af arbejdstagere fra de nye EU-lande ikke har et anstændigt arbejdsliv. De bliver misbrugt, udnyttet og underbetalt.
Det er derfor vigtigt, at vi sikrer de rettigheder, som vi har kæmpet for de seneste 100 år. Disse rettigheder skal også beskytte vores kollegaer fra de nye EU-lande. I Danmark skal ingen arbejdstagere hverken udnyttes, undertrykkes eller underbetales.

Udbytte:
På denne konference vil vi sætte fokus på og få mere viden om:
• Udnyttelse af østeuropæisk arbejdskraft og hvilke særlige problematikker, der er/kan være forbundet med social- og løndumping
• Den danske Model og udfordringerne fra vandrende arbejdstagere fra EU og arbejdstagere via green-card ordningen m.v.
• Arbejdskraftens frie bevægelighed og international rekruttering
• Den danske Model og dens udfordringer
• Social dumping
• Vigtigheden af organisering

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i fagforeninger.

Tid og sted:
Lørdag den 8. oktober kl. 12.00 – søndag den 9. oktober kl. 13.00.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

FIU-nr.: 5247 22 00 03 (uden overnatning).

FIU-nr.: 5247 22 00 04 (med overnatning).
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Anthony Sylvester, 3F.
Spørgsmål kan stilles på mail:
anthony.sylvester@3f.dk