Kategorier

Aktuel arbejdsret med ”ligestillingsbriller”

torsdag 08. juni 2023 - 10.00-15.00 København
– Årligt effektivt nyhedskursus

Baggrund:
Arbejdsret er i løbende udvikling. Hvert år kommer der dels nye regler i love og overenskomster, og dels et utal af domme og voldgiftskendelser, der alle har stor betydning for medlemmernes rettigheder på arbejdspladsen.

Udfordringer og muligheder inden for ligestilling er ligeledes i rivende udvikling, ikke mindst hvad angår seksuel chikane og LGBT+ ligestilling.
Der er i 2022 indgået en trepartsaftale om seksuel chikane, der giver nye muligheder for forebyggelse på arbejdspladsen, og 1. januar 2022 trådte ny lovgivning i kraft om ligestilling af LGBT+ personer.

Det er et ”must” at følge med for at kunne bistå kollegaer og/eller medlemmer bedst muligt over for arbejdsgiveren. Fokus vil derfor være på de mange regler, der skal sikre ligebehandling af udsatte medarbejdergrupper – gravide, etniske
minoriteter mv.

Kurset udbydes årligt – hvert år med nyt indhold.

Indhold:
Nyeste relevante emner indenfor ligebehandling.

Udbytte:
Din arbejdsretlige kunnen bliver ajourført, så du (ligesom arbejdsgiver) er klædt på med den nyeste arbejdsretlige indsigt inden for bl.a. ligebehandling, seksuel chikane og LGBT+ ligestilling.

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i fagforeninger og afdelinger.

Underviser:
Claus Kirstein, Arbejdsretsadvokat.

Tid og sted:
Torsdag den 8. juni kl. 10.00 – 15.00.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V – eller
Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.

Eller et andet sted, der ligger ca. 10 minutter fra Hovedbanegården.

FIU-nr.: 5207 23 00 01

Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk