Kategorier

Aktuel arbejdsret med ”ligestillingsbriller”

torsdag 02. juni 2022 - 10:00-15:00 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
– årligt effektivt nyhedskursus

Baggrund:
Arbejdsret er i løbende udvikling. Hvert år kommer der dels nye regler i love og overenskomster, dels et utal af domme og voldgiftskendelser – der alle har stor betydning for medlemmernes rettigheder på arbejdspladsen.
Udfordringer og muligheder indenfor ligestilling er ligeledes i en rivende udvikling, ikke mindst hvad angår seksuel chikane. Det er et ”must” at følge med for at kunne bistå kollegaer/ medlemmer bedst muligt over for arbejdsgiveren.

Særligt fokus vil være på de mange regler, der skal sikre ligebehandling af udsatte medarbejdergrupper – gravide, etniske minoriteter, seksuelle og andre minoriteter”, ofre for seksuel chikane og mobning, mv.

Kurset udbydes årligt – hvert år med nyt indhold.

Indhold:
Nyeste relevante emner indenfor ligebehandling. Emnerne udvælges kort før kursustidspunkt for at sikre fokus på nyeste udvikling.

Udbytte:
Din arbejdsretlige kunnen bliver ajourført, så du (ligesom arbejdsgiver) er klædt på med den nyeste arbejdsretlige indsigt, særligt inden for ligebehandling.

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt valgte og ansatte i fagforeninger/afdelinger.

Tid og sted:
Torsdag den 2. juni kl. 10.00 – 15.00.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. – eller
Dansk Metal, Molestien 7, 2450 København SV.

Eller et andet sted, der ligger ca. 10 minutter fra Hovedbanegården.

FIU-nr.: 5207 22 00 01
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk