Kategorier

Åbning af det kønsopdelte arbejdsmarked

lørdag 07. september 2024 - søndag 08. september 2024 Oplyses senest februar 2024
– Fællesskab og trivsel for kvinder i kønsutraditionelle job

BAGGRUND:
Det har i mange år været et mål for fagbevægelsen, at arbejdsmarkedet ikke skal være så kønsopdelt som det er. Det er meget trægt at få brudt med køns-stereotyper, både fordi uddannelsesvalget er så kønsopdelt, men også fordi de kvinder, der bryder med de kønsstereotype fag, oftere falder fra. Det vil vi gerne gøre noget ved.

UDBYTTE:
Målet med konferencen er at styrke trivslen i jobbet for kvinder, der arbejder i – eller er tillidsvalgt i – et mandsdomineret fag.

INDHOLD:

 • Udfordringer og muligheder i det meget kønsopdelte arbejdsmarked i et ”helikopterperspektiv”
 • Erfaringsudveksling mellem deltagere
 • Netværksdannelse med kvinder fra eget fag
 • Der vil være arbejde i grupper med f.eks. kvindelige tømrere, kvindelige murere, kvindelige elektrikere, kvindelige VVS’ere, m.m.
 • Drøftelse af handlemuligheder for mænd og mandlige kolleger/ tillidsvalgte for at arbejde for at arbejde for et mindre kønsopdelt arbejdsmarked
 • Workshops, hvor du har mulighed for at blive trænet i at tage ordet, undgå stress, sige til/fra, tiltrække og inkludere minoriteter, m.m.
 • Kreative og kunstneriske input fra kvindelige musikere, stand-uppere m.m., som også er minoriteter i deres fag

MÅLGRUPPE:
Medlemmer og tillidsvalgte der arbejder i et fag, hvor kønsfordelingen er mere skæv end 20/80. Den primære målgruppe er kvinder, mænd og kønsminoriteter, der selv er underrepræsenterede på arbejdspladsen på baggrund af deres køn. Kolleger og tillidsvalgte, der gerne vil gøre en aktiv indsats for at deres minoritetskollegaer trives, er også velkomne.

TID OG STED:
Lørdag den 7. september kl. 12.00 – søndag d. 8. september kl. 15.00.

Sted: Oplyses senest februar 2024

Tilmelding på FIU-nr.: 5207 24 00 32
(inden for FIU).

Tilmelding på FIU-nr.: 5207 24 00 33
(uden for FIU).

Du kan ansøge om at tilmelde dig på 2 måder:

 1. Du kan ansøge om tilmelding via din fagforening, hvis de er med i FIU (er du i tvivl, om du er det, kan du se en oversigt her: https://fiu-ligestilling.dk/tilmelding/
  Når du tilmelder dig hos dem, skal du bruge FIU-nr. inden for FIU.
 2. Er du medlem af en fagforening uden for FIU, foregår tilmelding på mail til: fiu-ligestilling@danskmetal.dk med angivelse af fødselsdato og FIU-nr. uden for FIU – samt hvor faktura skal stiles til.

TOVHOLDER:
Navn kommer senere.
Spørgsmål kan mailes på FIU-Ligestilling@danskmetal.dk