Kategorier

Åbning af det kønsopdelte arbejdsmarked

torsdag 24. november 2022 - 10:00-13:00 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
– en konference med fokus på nye handlemuligheder

Baggrund:
At vi i Danmark har så kønsopdelt et arbejdsmarked, er medvirkende til flere problemer: uligeløn, ringe trivsel og dårlig fleksibilitet.
Der er bred enighed om, at der skal åbnes op for de stereotype forestillinger om køn og job, men også om, at det kan være svært.

Udbytte:
På konferencen vil du få inspiration til at åbne op for kønsopdelingen, både små konkrete tiltag og større politiske og personalepolitiske tiltag.

Indhold:
• Erfaringer fra FIU-Ligestillings mentorordning for kønsminoriteter
• Centrale politiske tiltag fra regering og fagbevægelse
• Viden og erfaringer fra de forskellige tiltag der har været i de sidste par år: Byggeriets Kvinderåd, Byggeriets samfundsansvar, flere kvinder i chaufførbranchen m.v.
• Guide til arbejdspladser, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter om at bryde med den kønsstereotype tænkning

Målgruppe:
Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, valgte og ansatte i fagforeninger, HR-personale og andre interesserede.

Tid og sted
Torsdag den 24. november kl. 10.00 – 13.00.

3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.

FIU-nr.: 5207 22 00 50
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk