Kategorier

Åbning af det kønsopdelte arbejdsmarked

lørdag 09. september 2023 - søndag 10. september 2023
– Fællesskab og trivsel for kvinder i kønsutraditionelle job

Baggrund:
Det har i mange år været et mål for fagbevægelsen, at arbejdsmarkedet ikke skal være så kønsopdelt som det er. Det er meget trægt at få brudt med kønsstereotyper, både fordi uddannelsesvalget er så kønsopdelt, men også fordi de kvinder, der bryder med de kønsstereotype fag oftere falder fra.

Udbytte:
Målet med konferencen er at styrke trivslen i jobbet for kvinder, der arbejder eller er tillidsvalgt i et fag, der er mandsdomineret.

Indhold:

  • Erfaringsudveksling
  • Netværksdannelse med kvinder fra eget fag. Der vil være arbejde i grupper med f.eks. kvindelige tømrere, murere, mekanikere etc.
  • Oplæg om muligheder og udfordringer
  • Workshops hvor du har mulighed for at blive trænet i at tage ordet, undgå stress, sige til/fra mm.
  • Kreative og kunstneriske input fra kvindelige musikere, stand-upere mm. som også er minoriteter i deres fag

Målgruppe:
Kvindelige medlemmer og tillidsvalgte fra FH-fagbevægelsen, der arbejder i et fag, hvor kønsfordelingen er mere skæv end 20/80.

Tid og sted:
Lørdag den 9. september kl. 12.00 – søndag den 10. september kl. 15.00.

Sted oplyses senest februar 2023.

FIU-nr.: 5207 23 00 53

Ansøgning om deltagelse sker i din lokale fagforening, hvis du er medlem af et forbund tilsluttet FIU-fællesskabet.

Er du medlem af en fagforening uden for FIU foregår tilmelding på mail til meev@danskmetal.dk med angivelse af FIU-nr. og fødselsdato.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk