Kategorier

Stressvejlederen I

onsdag 18. august 2021 - fredag 20. august 2021

– HAN – HUN – fra stress til trivsel gennem samspil

Baggrund:
Dette kursus starter din Stressvejlederuddannelse. Som stressvejleder på din arbejdsplads bliver du en rollemodel for dine kolleger derfor har vi på dette kursus fokus på dig og samspillet med dine kollegaer. Du får på de tre dage en faglig velfunderet viden om, hvad stress er, hvordan kroppen reagerer og hvilke faktorer, der udløser stress. Derudover får du konkrete og effektive værktøjer med hjem, som beriger dig og dine omgivelser. ”HAN – HUN – fra stress til trivsel gennem samspil” tager udgangspunkt i erfaringer fra din dagligdag. Ligeledes tager vi hele kurset igennem kønsbriller på, hvilket giver kurset en ekstra spændende dimension. Vi vil sætte fokus på værdier, holdninger og forventninger til et job med trivsel, samarbejde og sundhed i fokus!

Udbytte:
Du vil efter kurset komme tilbage på arbejdspladsen med en masse nye redskaber til at håndtere din hverdag som tillidsvalgt:
• ”Husk! Vi er forskellige” er et gennemgående tema for uddannelsen, idet det er fundamentet for dit arbejde med diverse grupper og som problemløser i forskellige situationer
• Du rustes til at være en bedre garant for, at tingene udvikler sig i alles interesse, uanset køn.
• Du få øje på fejl og mangler i måden at skabe trivsel på, som tidligere var usynlige. Dette vil give en positiv effekt i dagligdagen. Du vil kunne stille de rigtige spørgsmål og finde de korrekte svar
• Du kan efter kurset deltage på Stressvejlederen II og III og er velkommen til at deltage i den årlige
• Du ved hvad stress egentlig er og har klarhed over hvordan vi påvirkes fysisk og psykisk
• Du er efter kurset godt rustet til at hjælpe i dine omgivelser og ikke mindst at passe godt på dig selv.

Indhold:
• Din rolle som Stressvejleder
• Hvad er stress?
• Find vejen til et sundt liv gennem værdiafklaring
• Holdnings- og vidensudveksling
• Forventninger til dig selv, kollegaer og jobbet
• Kreative løsninger
• Stress og køn
• Den tillidsvalgtes rum
• Mental træning – skab ro i krop og sind
• Mindfulness – at hvile i nu og her
• ”Find dig ikke i stress®”

Form og metode:
• Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser
• På kurset er der lagt stor vægt på vidensudveksling og dialog
• Kurset afholdes i en glad og afslappet atmosfære
• Vi oplever forskelligheder og erfaringer gennem et inspirerende og nært samspil på kurset
• På kurset udleveres kursusmappe, bogen ”stress og arbejde” af Bo Netterstrøm, Guiden ”Stress – fra personligt problem til fælles ansvar” og du får mulighed for at downloade materialet ”Find dig ikke i stress®” af Alex Haurand.

Målgruppe:
Kurset henvender sig til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt andre tillidsvalgte, der i det daglige arbejder med at forbedre trivslen på jobbet, og hjælper med at holde stress og sygdom væk fra arbejdsmiljøet.

Tid og sted:
Onsdag den 18. august- fredag den 20. august.
1. dag begynder kl. 10.00 og slutter 3. dag kl. 11.30. (Internatkursus).
Stressvejlederen afholdes på: Metalskolen Jørlunde, Slagslundevej 13, 3550 Slangerup.

FIU-nr.: 5207 21 00 50
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

PRIS: 10.775 kr. pr. hold

Undervisere:
Anne-Lise Nyegaard, Dansk Metal. Alex Haurand, Frispark. Se tillige: www.frispark.com

Tovholder:
Anne-Lise Nyegaard, Dansk Metal. Spørgsmål kan mailes til: anny@danskmetal.dk