Kategorier

8. marts 2022

tirsdag 08. marts 2022 - 09:30-13:00 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V.
Kvindernes internationale kampdag 2022: Åbning af det kønsopdelte arbejdsmarked

Baggrund:
Det danske arbejdsmarked er stadig et af de mest kønsopdelte. Det er der mange negative konsekvenser ved: uligeløn, ringe medarbejdertrivsel, manglende fleksibilitet i arbejdsstyrken og basis for uhensigtsmæssige stereotypier.

Derfor markerer vi Kvindernes Internationale Kampdag med at sætte
fokus på, hvordan vi åbner det kønsopdelte arbejdsmarked.

Målgruppe:
Tillidsvalgte, valgte og ansatte i fagforeninger og fagforbund samt øvrige ligestillingsinteresserede.

Tid og sted:
Tirsdag den 8. marts kl. 09.30 – ca. 13.00.
3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V. (i udgangspunktet).

FIU-nr.: 5207 22 00 00
Ansøgning og godkendelse skal ske i din egen fagforening.

Tovholder:
Susanne Fast Jensen, 3F.
Spørgsmål kan mailes til:
susanne.fast.jensen@3f.dk