Vores arbejde

FIU-Ligestilling, Fagbevægelsens Interne Uddannelser – Ligestilling, er et partnerskab mellem fagforbundene 3F, Serviceforbundet, Dansk Metal og for nyligt også Dansk Sygeplejeråd og HK, der udbyder uddannelse primært til fagbevægelsens tillidsvalgte med henblik på at skabe øget ligestilling på arbejdsmarkedet, internt i fagbevægelsen og i det omgivende samfund.

FIU-Ligestillings formål er at uddanne og udvikle tillidsvalgte i fagbevægelsen, så disse kan varetage opgaver på arbejdspladserne med at gennemføre fagbevægelsens ligestillingspolitiske mål. Det vil sige arbejde med at forebygge og modvirke diskrimination og forskelsbehandling samt at skabe rum for mangfoldighed og inklusion på arbejdsmarkedet, internt i fagbevægelsen og i det omkringliggende samfund.

Der udvikles, planlægges og gennemføres aktiviteter, der klæder tillidsvalgte og medlemmer på til at varetage og udvikle deres jobfunktioner og tillidshverv på baggrund af viden om køn og kulturforståelse. FIU-Ligestilling arbejder især med køn og etnisk ligestilling, men også diskrimination på baggrund af handicap, religion, alder og seksualitet er også fokusområder.

Læs mere om vores arbejde ved at klikke på overskrifterne i menuen til venstre.