Seksuel chikane

Seksuel chikane er et arbejdsmiljø problem, og desværre et velkendt ét af slagsen.

Flere og flere – især kvinder – oplever at blive chikaneret når de er på arbejde, og det uanset hvilken branchen de arbejder i. På denne side kan du læser mere om, hvordan FIU-Ligestilling arbejder for at komme problemet med seksuel chikane til livs.

Flere historier skal frem i lyset Seksuel chikane er ofte forbundet med skam og for mange er det derfor svært at fortælle andre om det, de har været udsat for. Der er brug for at få kortlagt både karakteren og omfanget af problemet. Det vil gøre det nemmere at sætte ind overfor seksuel chikane og samtidig hjælpe til at aftabuisere emnet.

FIU-Ligestilling opfodrer derfor alle til at dele deres historier om seksuel chikane på hjemmesiden www.everydaysexism.com/dk.
Organisationen Everyday Sexism Project arbejder for at sætte fokus på den sexisme og chikane som især kvinder udsættes for, ved at indsamle historier fra hele verden. På hjemmesiden kan man dele sine historier anonymt.

Seksuel chikane er et arbejdsmiljøproblem Seksuel chikane er både ulovligt, belastende arbejdsmiljøet og kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte. Chikane er et problem og ikke en naturlig del af kulturen, tonen eller jargonen på arbejdspladsen. Hvis bare én kollega oplever, at tonen på jobbet er ubehagelig, så er det et fælles ansvar for ledelsen og alle ansatte at sørge for, at arbejdsmiljøet bliver forbedret.

Derfor mener FIU-Ligestilling, at alle arbejdspladser bør udtrykke en klar holdning til seksuel chikane og mobning. Vi arbejder for, at alle personale politikker indeholder et afsnit i hvilket arbejdspladsen tager klart afstand fra chikane og præsentere en beredskabs- eller handle plan der klarlægger hvordan chikane skal håndteres.

Sådan defineres seksuel chikane i Ligebehandlingsloven § 1, stk. 6 står der:

”Enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning, at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima”

Det der definere seksuelt chikanerende handlinger er altså at de er uønskede. Det betyder også, at det er den der udsættes for chikane, der afgør hvornår en handling opfattes som krænkende, nedværdigende eller ubehagelig.

FIU-ligestillingspartnerskabet deltager i et EU-projekt, ASTRAPI, hvor formålet er at forebygge seksuel chikane. Projektet indebærer blandt andet udvikling af strategier, viden og værktøjer til at skabe nye metoder til forebyggelse af seksuel chikane på arbejdsmarkedet. Om indhold, partnere mv se mere her: https://astrapi-project.eu/ 

 

Materialer udgivet af FIU-Ligestilling

4 film, som viser eksempler på, hvordan seksuel chikane finder sted i LO-fagene:

http://fiu-ligestilling.dk/news/nye-videoer-saetter-spot-paa-seksuel-chikane/

To plakater du selv kan printe ud og hænge op på din arbejdsplads. De findes her:

FIU Plakat A3

FIU plakat A4


Materialer og håndbøger om seksuel chikane fra diverse forbund

Et godt psykisk arbejdsmiljø

Naar alt bliver til sex 3f

Vejledning til faglige seksuel chikane 3F

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Sådan tackler du seksuel chikane HK

Sådan hjælper du et HK-medlem udsat for sexchikane

Dialog spil: Over stregen – et kickstarter-kit
Spilleguide

Spillekort