Fædrebarsel

Barselsområdet og forældreskab er et af de områder, hvor der fortsat er meget uligestilling. Fædre har langt fra de samme barselsrettigheder som mødre, og fædrene tager kun 7,5 % af den barsel, som afholdes i Danmark (2013).

4 ugers barsel med dagpenge før fødslen og 14 ugers barsel med dagpenge efter fødslen er øremærket til moren, og kun 2 uger er øremærket til faren (eller medmoren). Der er 32 ugers forældreorlov med dagpenge, som er til deling mellem forældrene. Fædrene i de øvrige nordiske lande tager mere barsel end de danske fædre. I Sverige tager de 23,7 % af barslen, i Island 34,5 %, i Norge 27,5 % og i Finland 9 %.

Ubalance i fordelingen af barsel skyldes – udover den ulige lovgivning – også kulturelle barrierer hos både mænd, kvinder, på arbejdspladsen og i samfundet. Barriererne, og de manglende øremærkede rettigheder til far, har bl.a. den konsekvens, at mænd står overfor en svær forhandlingssituation i både hjemmet og på arbejdspladsen, hvis de vil holde en længere barsel. Mødre opfattes i høj grad stadig som den primære forælder i samfundet. Derfor kan den kommende far på grund af disse forestillinger tvivle på sine egne evner som far. Måske har han sværere ved at forhandle barslen hjem med sin arbejdsgiver, måske er han dyrest at have gående hjemme, fordi han tjener mest, måske er mor ikke så glad for at dele barslen med far, eller måske synes han, det er ”lettest” at overlade pasningen af det lille barn til moren.

FIU-Ligestillings indsats på dette område består i at formidle viden og værktøjer, der kan motivere fædrene til at udnytte deres barselsrettigheder og mødre til at se gevinsterne ved dette. Bl.a. klædes tillidsvalgte på til at kunne lave personalepolitikker, der kan fremme fædres brug af barselsorlov.

Læs mere i FIU-Ligestillings folder om fædrebarsel (indeholder også information om homoseksuelles barselsrettigheder): Begges-baby-begges-barsel