Lige repræsentation af kvinder og mænd

Lige repræsentation er en stor udfordring i fagbevægelsen1 ligesom i det øvrige samfund. Kvinder i fagbevægelsen er underrepræsenteret som afdelingsformænd samt i forbundenes og LO’s forretningsudvalg og hovedbestyrelser. Kvinderne er bedre repræsenteret i de kvindedominerede forbund end i de mandedominerede forbund, men selv i de kvindedominerede forbund er kvinder underrepræsenteret på de høje niveauer.

Andelen af kvindelige medlemmer i LO-forbundene udgør 48 %. Blandt LO-tillidsrepræsentanter udgør kvinderne ca. 34 %. Kvinders andel ved forbundenes egne kongresser, LO-kongressen og hovedbestyrelserne udgør ca. 30 %. I de forbund som har et forretningsudvalg, udgør kvinders andel af pladserne under 20 %. 2 ud af 19 forbundsformænd er kvinder. Ca. 18 % af afdelingsformændene er kvinder. (2003)

FIU-Ligestillings indsats på dette område indeholder bl.a. træning i gennemslagskraft og lederskab for minoriteter og kvinder samt kurser i feministisk lederskab for både kvinder og mænd. Derudover arbejder FIU-Ligestilling med at samle viden om og redskaber til at fremme repræsentationen. F.eks. arbejdes med netværksinitiativer, mentorskaber og brug af sociale medier.

Læs mere i FIU-Ligestillings materialer om emnet:
Kvindernes Blå Bog
Fagbevægelse, ligestilling og mangfoldighed i mere end 100 år                    

Ligestilling og mangfoldighed
De nye herskerteknikker – en opdatering af de fem
Faglig organisering af kvinder