Det kønsopdelte arbejdsmarked

Danmark havde indtil for få år siden et af de mest kønsopdelte arbejdsmarkeder i Europa, men med Europas østudvidelse er Danmark blevet overhalet af de østeuropæiske lande. Ikke desto mindre har Danmark stadig et meget kønsopdelt arbejdsmarked: Kvinder arbejder typisk i den kommunale sektor, inden for omsorg og kontor og i de mest rutineprægede stillinger og mænd arbejder typisk i det private eller i staten indenfor håndværk, IT og teknik og i udviklingsprægede stillinger og evt. i lederstillinger.

Kønsopdelingen starter allerede, når unge vælger uddannelse. 65 % af pigerne og 45% af drengene vælger en gymnasial uddannelse. Piger vælger i højere grad en sproglig gymnasial uddannelse og drenge vælger i højere grad en teknisk studentereksamen. Lige mange vælger en matematisk studentereksamen. Når unge skal vælge en erhvervskompetencegivende uddannelse vælger pigerne i højere grad en mellemlang uddannelse, og drengene vælger en erhvervsfaglig uddannelse. Når unge skal vælge fag bliver opdelingen endnu tydeligere. Piger vælger fag inden for omsorgsfagene, kontor og humaniora, imens drenge arbejder inden for de mere håndværksprægede fag, teknik og IT.

En betydningsfuld faktor for det kønsopdelte arbejdsmarked, er forskellige forventninger til de forskellige køn samt fasttømrede forestillinger om, hvad mænd og kvinder er gode til. Kvinder forventes at være hovedansvarlige for den praktiske og følelsesmæssige omsorg i familien, og derfor forventes de at foretrække et job med faste arbejdstider, rutine- og driftsopgaver. Mænd betragtes stadig som hovedforsørgere, der forventes at prioritere karriere og arbejdspladsens behov over familien og foretrække udviklingsopgaver. Kvinder anses som værende samlende og sociale og have sans for detaljer. Mænd opfattes som personer, der er gode til teknik og mekanik med sans for maskiner og det fysiske.

FIU-Ligestillings indsats på dette område går især ud på modvirke stereotype forestillinger om mænds og kvinders evner og kompetencer, og om hvilke jobs mænd og kvinder kan besidde. Der arbejdes med dette på både kurser og konferencer, hvor der bl.a. præsenteres ny viden om handlemuligheder til at bryde kønsstereotype uddannelsesvalg.

Læs mere om kvinder der arbejder i traditionelle mandefag i udgivelsen: Køn og fagbevægelse i 100 år
Læs mere om mænd der arbejder i traditionelle kvindefag i udgivelsen: Mænd i ‘kvindefag’

Få inspiration til arbejdet med at skabe et kønsbalanceret arbejdsmarked her: Kønsbalance på danske arbejdspladser