Værktøjer & materialer

Begges baby, begges barsel

Denne pjece er til dig, der er tillidsvalgt på danske arbejdspladser. Pjecen giver dig redskaber

Læs mere >
Discrimination and unfair treatment (engelsk)

Discrimination and unfair treatment are not individual problems but common issues Even though

Læs mere >
Dyskryminacja i nieuzasadnione traktowanie różnicujące (polsk)

Dyskryminacja i nieuzasadnione traktowanie różnicujące nie jest problemem tylko i wyłącznie

Læs mere >
Discriminarea şi tratamentul diferenţiat (rumænsk)

Discriminarea şi tratamentul diferenţiat subiectiv nu sunt o problemă individuală, ci o

Læs mere >
Ayrımcılık ve haksız yere farklı muamele (tyrkisk)

Ayrımcılık ve haksız yere farklı muamele bireylerin sorunu değil ortak bir sorundur Ayrimcilik

Læs mere >
Дискриминация и безосновательное неравноправное обращение (russisk)

Дискриминация и безосновательное неравноправное

Læs mere >
Dialogue about fair wages

Dialogue about fair wages – How can we talk about wages and wage equality? A set of

Læs mere >
Dialog om retfærdig løn

Dialog om retfærdig løn Hvordan kan vi snakke om løn og ligeløn? Et værktøjsmateriale

Læs mere >
LGBT+ ligestilling på arbejdspladsen

LGBT+ ligestilling på arbejdspladsen Denne pjece handler om hvordan, du som tillidsvalgt eller

Læs mere >