Undervisere

Anne-Lise Nyegaard

Ligestillingskonsulent i Dansk Metal.
Underviser i: Stressvejlederuddannelsen, Sundhed på arbejdspladsen, Familiepolitik.
E-mail: aln@danskmetal.dk

Anette Wolthers

Underviser i køn- og etnisk ligestilling, ledelse, kommunikation og skriver oplæg til pjecer mm..  Har tidligere været lærer og højskoleforstander, uddannelseschef og lektor på Danmarks Forvaltningshøjskole og  ligestillingskonsulent i DSB mm.
E-mail: aw@wolthers-consult.dk

Hafida Bouylud

Konsulent i AOF og coach for FIU-Ligestillings mangfoldighedsnetværk i København.
Underviser i/på: Kvindelig Meningsdanner – for kvinder med minoritetsbaggrund, Etablering af netværk og fællesskaber med etniske minoriteter og Social kapital på arbejdspladsen.
E-mail: hb@aof-danmark.dk

 

Charlotte Detlif

Erhvervspsykologisk baggrund, coach, proceskonsulent- og lederuddannet. Har firmaet C Coach & Consult.
Underviser i psykisk arbejdsmiljø, kommunikation og køn. 
E-mail: detlif@gmail.com

Alex Haurand

Uddannet stressvejleder og sygeplejerske med speciale i psykiatri. Leder af Center for Yoga & Meditation.
Underviser på Stressvejlederuddannelsen og tovholder for Mandekonferencen. Medindehaver af FRISPARK
E-mail: alex@frispark.com

 

Jeanett Kiy

Cand.jur. og uddannet i organisationspsykologi og coaching. Arbejder som underviser, facilitator og inspirator.
E-mail: kiy@kiy.dk

Peter Hamborg Faarbæk

Projektleder i 3F, Ulighed i sundhed.
Underviser i: Sundhed generelt, ‘ulighed i sundhed’, mænds sundhed og sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv.
E-mail: peter.faarbaek@3f.dk

Susanne Fast Jensen

Ledelseskonsulent i 3F’s formandssekretariat.
Tovholder på en række FIU-ligestillingsaktiviter omhandlende ledelse og personlig udvikling.
E-mail: susanne.fast.jensen@3f.dk

 

Elisabeth Flensted-Jensen

Cand.mag. og organisationskonsulent.
Tovholder og underviser på FL-København 2012 og på kurset Kommunikation, relationer og fællesskaber
E-mail: elisabeth@flensted-jensen.dk

Anthony Sylvester

Konsulent i 3F. Ansvarsområder: Immigration, etnisk ligestilling, integration og vandrende arbejdstageres rettigheder.
Underviser i mangfoldighed og etnisk ligestilling.
E-mail: anthony.sylvester@3f.dk

Dorrit Larsen

NLP-udannet: Kommunikation, forandring og formidling.
Master-trained coach. Medindehaver af FRISPARK
Underviser i: Stressvejlederuddannelsen.
E-mail: dorrit@frispark.com

 

 

Line Bjørndal

Næstformand i 3F Odense GOPS og coach for FIU-Ligestillings rumænske netværk i Odense
E-mail: line.bjorndal@3f.dk

Franse Gyldendal Lund

Ansat som projektmedarbejder for de etniske minoritetsmedlemmer i 3F Odense GOPS og coach for FIU-Ligestillings netværk for etniske minoriteter
E-mail: franse20@gmail.com

Susanne Sørensen

Coach for FIU-Ligestillings mangfoldigheds- og ligestillingsnetværk i Sønderjylland
E-mail: ss0504@live.dk

Peter Frentz

Coach for FIU-Ligestillings mangfoldigheds- og ligestillingsnetværk i Århus
E-mail: peterfrentz@gmail.com
 

Thomas Bang Thomsen

Coach for FIU-Ligestillings mangfoldigheds- og ligestillingsnetværk i Kolding.
E-mail: thomas.bang.thomsen@hotmail.com

Helle Juel Stæchmann

Coach for FIU-Ligestillings mangfoldigheds- og ligestillingsnetværk i Nykøbing F.
E-mail: hjst@regionsjaelland.dk

Mitzie Andersen

Coach for FIU-Ligestillings mangfoldigheds- og ligestillingsnetværk i Viborg.
E-mail: mitzie@holz.dk

Annemarie Stokholm

Coach for FIU-Ligestillings mangfoldigheds- og ligestillingsnetværk i odense.
E-mail: annemarie@pad1.dk