Værktøjer & materialer

Mangfoldig medarbejderrekruttering: Guide til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Mange virksomheder står i disse år overfor at skulle søge flere medarbejdere og lærlinge. Det er

Læs mere >
Kvindelige flygtninges relation til det danske arbejdsmarked

Kvindelige flygtninge er underrepræsenterede på det danske arbejdsmarked, og halter efter mandlige

Læs mere >
Kvindelige rollemodeller

Denne pjece er lavet som en kort introduktion til, hvilke udfordringer nogle af de flygtningekvinder,

Læs mere >
FIU-Ligestillings mentorguide

FIU-Ligestillings mentorguide er udviklet til dig, der er, eller gerne vil være, mentor for en flygtning

Læs mere >
Modtagekultur på arbejdspladsen

– 15 råd til at sikre den gode modtagelse af etniske minoritetskollegaer  Denne pjece henvender

Læs mere >
Ordbog – til inklusion af minoriteter i det faglige demokrati

Flere og flere med ikke-dansk baggrund arbejder på det danske arbejdsmarked. Det er afgørende for den

Læs mere >
Notat vedrørende kvindelige flygtninges integration på det danske arbejdsmarked

Regeringen har som målsætning, at 50 procent af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte skal i

Læs mere >
Når en kvindelig flygtning bliver min kollega

Når en kvindelig flygtning bliver min kollega – 27 råd til tillidsvalgte om inklusion på arbejdsmarkedet Denne

Læs mere >
Stress – fra personligt problem til fælles ansvar

Stress – fra personligt problem til fælles ansvar Guide til forebyggelse og håndtering af stress

Læs mere >
The Danish Trade Union Movement, Equality and Diversity for More Than 100 Years

The background of “The Danish Trade Union Movement, Equality and Diversity for More Than 100 Years”

Læs mere >