Værktøjer & materialer

Kvindelige rollemodeller

Denne pjece er lavet som en kort introduktion til, hvilke udfordringer nogle af de flygtningekvinder,

Læs mere >
FIU-Ligestillings mentorguide

FIU-Ligestillings mentorguide er udviklet til dig, der er, eller gerne vil være, mentor for en flygtning

Læs mere >
Modtagekultur på arbejdspladsen

– 15 råd til at sikre den gode modtagelse af etniske minoritetskollegaer  Denne pjece henvender

Læs mere >
Ordbog – til inklusion af minoriteter i det faglige demokrati

Flere og flere med ikke-dansk baggrund arbejder på det danske arbejdsmarked. Det er afgørende for den

Læs mere >
Notat vedrørende kvindelige flygtninges integration på det danske arbejdsmarked

Regeringen har som målsætning, at 50 procent af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte skal i

Læs mere >
Når en kvindelig flygtning bliver min kollega

Når en kvindelig flygtning bliver min kollega – 27 råd til tillidsvalgte om inklusion på arbejdsmarkedet Denne

Læs mere >
Stress – fra personligt problem til fælles ansvar

Stress – fra personligt problem til fælles ansvar Guide til forebyggelse og håndtering af stress

Læs mere >
The Danish Trade Union Movement, Equality and Diversity for More Than 100 Years

The background of “The Danish Trade Union Movement, Equality and Diversity for More Than 100 Years”

Læs mere >
Fagbevægelse, ligestilling og mangfoldighed i mere end 100 år

Baggrunden for: ’Fagbevægelse, ligestilling og mangfoldighed i mere end 100 år’ er, at LO-fagbevægelsen

Læs mere >
التفرقة والتمييز غير المبرر هما ليسا مشكلة فردية – وإنما قضية إلزامية تخص الجميع

  التفرقة والتمييز غير المبرر هما ليسا مشكلة فردية –

Læs mere >