Værktøjer & materialer

Diversity-oriented organising and communication (engelsk version)

Diversity-oriented organising and communication – A guide containing advice and tips for union representatives This

Læs mere >
Mangfoldig medarbejderrekruttering: Guide til tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Mange virksomheder står i disse år overfor at skulle søge flere medarbejdere og lærlinge. Det er

Læs mere >
Kvindelige flygtninges relation til det danske arbejdsmarked

Kvindelige flygtninge er underrepræsenterede på det danske arbejdsmarked, og halter efter mandlige

Læs mere >
Kvindelige rollemodeller

Denne pjece er lavet som en kort introduktion til, hvilke udfordringer nogle af de flygtningekvinder,

Læs mere >
FIU-Ligestillings mentorguide

FIU-Ligestillings mentorguide er udviklet til dig, der er, eller gerne vil være, mentor for en flygtning

Læs mere >
Modtagekultur på arbejdspladsen

– 15 råd til at sikre den gode modtagelse af etniske minoritetskollegaer  Denne pjece henvender

Læs mere >
Ordbog – til inklusion af minoriteter i det faglige demokrati

Flere og flere med ikke-dansk baggrund arbejder på det danske arbejdsmarked. Det er afgørende for den

Læs mere >
Notat vedrørende kvindelige flygtninges integration på det danske arbejdsmarked

Regeringen har som målsætning, at 50 procent af nytilkomne flygtninge og familiesammenførte skal i

Læs mere >
Når en kvindelig flygtning bliver min kollega

Når en kvindelig flygtning bliver min kollega – 27 råd til tillidsvalgte om inklusion på arbejdsmarkedet Denne

Læs mere >
Stress – fra personligt problem til fælles ansvar

Stress – fra personligt problem til fælles ansvar Guide til forebyggelse og håndtering af stress

Læs mere >