Værktøjer & materialer

Ny kollega med handicap – 10 opmærksomhedspunkter til når din nye kollega starter

Der er stor forskel på beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med og uden handicap. Kun 52 procent

Læs mere >
التفرقة والتمييز غير المبرر هما ليسا مشكلة فردية – وإنما قضية إلزامية تخص الجميع

  التفرقة والتمييز غير المبرر هما ليسا مشكلة فردية –

Læs mere >
Дискриминация и безосновательное неравноправное обращение (russisk)

Дискриминация и безосновательное неравноправное обращение

Læs mere >
Ayrımcılık ve haksız yere farklı muamele (tyrkisk)

Ayrımcılık ve haksız yere farklı muamele bireylerin sorunu değil ortak bir sorundur Ayrimcilik

Læs mere >
Discriminarea şi tratamentul diferenţiat (rumænsk)

Discriminarea şi tratamentul diferenţiat subiectiv nu sunt o problemă individuală, ci o chestiune

Læs mere >
Dyskryminacja i nieuzasadnione traktowanie różnicujące (polsk)

Dyskryminacja i nieuzasadnione traktowanie różnicujące nie jest problemem tylko i wyłącznie jednostki

Læs mere >
Discrimination and unfair treatment (engelsk)

Discrimination and unfair treatment are not individual problems but common issues Even though discrimination

Læs mere >
Diskrimination og usaglig forskelsbehandling

Diskrimination og usaglig forskelsbehandling er ikke den enkeltes problem – men et fælles fagligt

Læs mere >
Idékatalog til mangfoldigt HR-arbejde for tillidsvalgte

Hensigten med denne pjece er, at du som tillidsvalgt kan bruge den i rollen som en offensiv medspiller

Læs mere >