Værktøjer & materialer

Mangfoldig organisering og medlemskommunikation

I denne guide er der råd og tips til tillidsvalgte, der gerne vil give mangfoldighed og ligestilling

Læs mere >
Danske kvinder i fagbevægelsens arbejde – ligeløn, karriere og tillidsrepræsentantuddanelse

Danske kvinder i fagbevægelsens arbejde – ligeløn, karriere og tillidsrepræsentantuddanelse I

Læs mere >
Danish Women in the Trade Union Movement – equal pay, careers and shop steward training

Danish Women in the Trade Union Movement  – equal pay, careers and shop steward training In this

Læs mere >
Kønsbevidst kommunikation om fagforeningsmedlemskab

Kønsbevidst kommunikation om fagforeningsmedlemskab -En guide med gode råd og tips til tillidsvalgte I

Læs mere >
Faglig organisering af kvinder

”Faglig organisering af kvinder – En guide med gode råd og tips”, skrevet af Cecilie Volfing,

Læs mere >