Fagbevægelse, ligestilling og mangfoldighed i mere end 100 år