Danske kvinder i fagbevægelsens arbejde – ligeløn, karriere og tillidsrepræsentantuddanelse