Temadage om Den Danske Model for fagbevægelsens etniske medlemmer (Jylland 1)