Temadag om Den danske Model for fagbevægelsens etniske medlemmer: Fyn