Temadag om Den danske Model for fagbevægelsens etniske medlemmer – København