Erfaringer fra lederuddannelsen til brug i praksis