img_0086beskaaret

Materialer til mentor

Læs mere her

Gode råd til tillidsvalgte om at tage imod en kvindelig kollega med flygtninge baggrund:
Når en kvindelig flygtning bliver min kollega – 27 råd til tillidsvalgte om inklusion på arbejdsmarkedet

Guide til at forebygge og bekæmpe diskrimination på arbejdspladsen – på flere sprog:
Diskrimination og usaglig forskelsbehandling

Letlæseligt materiale om den danske model – på flere sprog:
Den danske model