Materialer til mentor

Læs mere her

FIU-Ligestillings mentorguide, 2019 – inspiration til din mentorpraksis
Download FIU-Ligestillings mentorguide her

Gode råd til tillidsvalgte om at tage imod en kvindelig kollega med flygtninge baggrund:
Når en kvindelig flygtning bliver min kollega – 27 råd til tillidsvalgte om inklusion på arbejdsmarkedet

Guide til at forebygge og bekæmpe diskrimination på arbejdspladsen – på flere sprog:
Diskrimination og usaglig forskelsbehandling

Letlæseligt materiale om den danske model – på flere sprog:
Den danske model

Mentorguide, udarbejdet af konsulentfirmaet Cubion, som har lavet en overordnet guide med inspiration til mentorarbejdet.
Mentorguide fra Cubion

Inspirationsguide til mentorpar, hvis du mangler inspiration til emner, som du og mentee kan tale om på jeres møder
Inspirationsguide til mentorpar