Mentor

Velkommen til FIU-Ligestillings mentorordning: Åbning af det kønsopdelte arbejdsmarked

Danmark har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder, men det kan vi lave om på! FIU-Ligestillings mentorprojekt sætter fokus på øget trivsel og andre gevinster ved at åbne arbejdspladser, fag og brancher for alle – uanset køn.

Om mentorordningen
I mentorordningen kan medlemmer af det underrepræsenterede køn få en erfaren mentor fra eget fag med henblik på at blive fastholdt i jobbet.

Mentorordningen åbner det kønsopdelte arbejdsmarked ved at en mentor (TR/AMR eller andre erfarne) støtter unge medlemmer (elever, lærlige og yngre) i at blive fastholdt i fag, hvor kønsfordelingen er mere ulige end 20/80. Det kan eksempelvis være en kvindelig mekaniker eller en mandlig handicaphjælper, der kan få sparring og motivation fra en mentor, der selv har erfaring i faget.

Som mentor og mentee får man desuden tilbudt kursusaktiviteter og løbende støtte i mentorrelationen i 6-12 måneder.

Tilmelding
Der åbnes for tilmelding snart og siden her opdateres løbende