Infomøde i Nordfyn om FIU-Ligestillings mentorordning