Infomøde i Kolding om FIU-Ligestillings mentorordning – obs! Ny dato