Infomøde i Hjørring om FIU-Ligestillings mentorordning