Folkemødedebat: Stressproblematikken skal løses i fællesskab